Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chrudim, ulice Víta Nejedlého - odbočka mezi bytovými domy

Datum zveřejnění16.9.2019
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do30.9.2019
Příjem nabídek do4.10.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Chrudim, ulice Víta Nejdelého - odbočka mezi bytovými domy“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Krycí list nabídky16.9.2019DOC 72 kB
Výzva k podání nabídky16.9.2019PDF 758 kB
Vzor SOD16.9.2019DOC 54 kB
PD16.9.2019ZIP 15.9 MB
Neoceněný výkaz výměr16.9.2019XLS 113 kB