Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, Kladno - posílení tlakového pásma

Datum zveřejnění7.11.2019
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do22.11.2019
Příjem nabídek do28.11.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „Hlinsko, Kladno - posílení tlakového pásma“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s posílením tlakového pásma v Kladně u Hlinska v Čechách. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky7.11.2019PDF 758 kB
Vzor SOD7.11.2019DOC 52 kB
Neoceněný výkaz výměr7.11.2019XLS 19 kB
Krycí list nabídky7.11.2019DOC 71 kB
PD7.11.2019ZIP 19.9 MB