Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Monaco - rekonstrukce střechy (stará linka)

Datum zveřejnění15.1.2020
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do29.1.2020
Příjem nabídek do13.3.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ÚV Monaco - rekonstrukce střechy“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí rovné střechy na ÚV Monaco (Slatiňany). Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o zrušení veřejné zakázky21.2.2020PDF 207 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace II4.2.2020PDF 208 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace I31.1.2020PDF 208 kB
Výzva k podání nabídky15.1.2020PDF 561 kB
Vzor SOD15.1.2020DOC 52 kB
Výkaz výměr15.1.2020XLS 43 kB