Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Chrudim - šnekové čerpadlo včetně převodovky

Datum zveřejnění21.1.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do5.2.2020
Příjem nabídek do11.2.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Chrudim - šnekové čerpadlo včetně převodovky“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s dodávkou a montáží šnekového čerpadla včetně nové převodovky na čistírně odpadních vod v Chrudimi. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky5.3.2020PDF 246 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace I28.1.2020PDF 75 kB
Krycí list nabídky21.1.2020DOC 71 kB
Výzva k podání nabídky21.1.2020PDF 562 kB
Vzor SOD21.1.2020DOC 57 kB
FOTO21.1.2020ZIP 11.4 MB