Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ATS Rváčov - náhradní zdroj elektrické energie

Datum zveřejnění25.2.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do11.3.2020
Příjem nabídek do17.3.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ATS Rváčov - náhradní zdroj elektrické enegie“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s dodáním a montáží náhradního zdroje elekttrické energie v rámci automatické tlakové stanice ve Rváčově včetně vyvedení výfukového potrubí mimo vnitřní prostor objektu ATS . Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky20.3.2020PDF 243 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace I3.3.2020PDF 195 kB
Výzva k podání nabídky25.2.2020PDF 562 kB
Krycí list nabídky25.2.2020DOC 71 kB
Vzor SOD25.2.2020DOC 55 kB
Technická specifikace25.2.2020PDF 159 kB