Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Monaco - rekonstrukce střechy

Datum zveřejnění4.3.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do26.3.2020
Příjem nabídek do8.4.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ÚV Monaco - rekonstrukce střechy“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí rovné střechy na ÚV Monaco (Slatiňany).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru dodavatele10.4.2020PDF 341 kB
Textová část zadávací dokumentace1.4.2020PDF 924 kB
Oznámení změny zadávací dokumentace1.4.2020PDF 514 kB
Výzva k podání nabídky1.4.2020PDF 980 kB
Vzor SOD4.3.2020DOC 59 kB
Prohlášení o poddodavatelích4.3.2020DOC 75 kB
Krycí list nabídky4.3.2020DOC 73 kB
Rozpočet4.3.2020ZIP 251 kB