Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Monaco - náhradní zdroj elektrické energie

Datum zveřejnění11.3.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do1.4.2020
Příjem nabídek do7.4.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ÚV Monaco - náhradní zdroj elektrické enegie“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou montážní práce a související dodávky a služby spojené s dodáním a montáží náhradního zdroje elekttrické energie. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru dodavatele23.4.2020PDF 327 kB
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek23.4.2020PDF 797 kB
Výzva k podání nabídky11.3.2020PDF 559 kB
Vzor SOD11.3.2020DOC 54 kB
Technická specifikace11.3.2020PDF 342 kB
Krycí list nabídky11.3.2020DOC 71 kB