Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Třemošnice, Hlinsko - rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií

Datum zveřejnění20.3.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do3.4.2020
Příjem nabídek do9.4.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „Třemošnice, Hlinsko - rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních řadů bezvýkopovou technologií včetně zprovoznění stávajících přípojek na kanalizačních řadech v Třemošnici v ulici Sportovní a v Hlinsku v Čechách v ulicích Rubešova a Družstevní . Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru dodavatele13.4.2020PDF 341 kB
Vysvětlení zadávací dokumentace I2.4.2020PDF 114 kB
Krycí list nabídky20.3.2020DOC 72 kB
Technická specifikace20.3.2020PDF 295 kB
Výkaz výměr20.3.2020XLS 20 kB
Výzva k podání nabídky20.3.2020PDF 562 kB
Vzor SOD20.3.2020DOC 61 kB