Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Luže - rekonstrukce střechy a fasády

Datum zveřejnění27.3.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do13.4.2020
Příjem nabídek do17.4.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Luže - rekonstrukce střechy a fasády“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí střechy a fasády na čistírně odpadních vod v Luži. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru dodavatele22.4.2020PDF 418 kB
Výzva k podání nabídky27.3.2020PDF 561 kB
Krycí list nabídky27.3.2020DOC 72 kB
Výkaz výměr27.3.2020XLS 85 kB
Vzor SOD27.3.2020DOC 57 kB