Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko – ulice Družstevní, rekonstrukce kanalizace

Datum zveřejnění19.4.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do2.5.2017
Příjem nabídek do2.5.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko - ulice Družstevní, rekonstrukce kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Zadávací a kvalifikační dokumentace

Projektová dokumentace24.4.2017ZIP 3.1 MB

Ostatní dokumenty

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky25.5.2017PDF 252 kB