Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ÚV Monaco - vápenné hospodářství

Datum zveřejnění11.5.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do27.5.2020
Příjem nabídek do9.6.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ÚV Monaco - vápenné hospodářství“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s realizací vápenného hospodářství na úpravně vody Monaco (Slatiňany).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Vysvětlení zadávací dokumentace I18.5.2020PDF 666 kB
Výzva k podání nabídky18.5.2020PDF 981 kB
Textová část zadávací dokumentace18.5.2020PDF 908 kB
Vzor SOD11.5.2020DOC 52 kB
Technická specifikace11.5.2020PDF 249 kB
Prohlášení o splnění parametrů technické specifikace11.5.2020DOC 49 kB
Prohlášení o poddodavatelích11.5.2020DOC 75 kB
Krycí list nabídky11.5.2020DOC 74 kB