Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Luže - redukční šachta na par.č.224/2

Datum zveřejnění20.5.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do8.6.2020
Příjem nabídek do12.6.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „Luže – redukční šachta na par.č.224/2“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou montážní práce a související dodávky a služby spojené s realizací redukční šachty v Luži. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky20.5.2020PDF 560 kB
Krycí list nabídky20.5.2020DOC 71 kB
Výkaz výměr20.5.2020XLS 16 kB
Vzor SOD20.5.2020DOC 54 kB
PD20.5.2020ZIP 16.1 MB