Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Makov-rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění27.5.2020
Stav zakázkyZrušeno
Příjem žádostí do19.6.2020
Příjem nabídek do25.6.2020

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek v obci Makov. Stavba bude sloužit k zásobování obyvatel obce vodou. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k podání nabídky27.5.2020PDF 876 kB
Výkaz výměr27.5.2020XLS 197 kB
Prohlášení o poddodavatelích27.5.2020DOC 57 kB
Krycí list nabídky27.5.2020DOC 73 kB
Vzor SOD27.5.2020DOC 60 kB
PD27.5.2020ZIP 17.4 MB