Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Třemošnice - ul. Přípotoční a Internátní, zkapacitnění kanalizace

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění11.6.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky
Příjem žádostí do24.6.2020
Příjem nabídek do30.6.2020

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a přepojení kanalizačních přípojek v Třemošnici. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).