Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Třemošnice-dešťová zdrž

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění8.6.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky
Příjem žádostí do18.6.2020
Příjem nabídek do24.6.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „ČOV Třemošnice-dešťová zdrž“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s realizací dešťové zdrže na čistírně odpadních vod v Třemošnici.