Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Makov-rekonstrukce vodovodu

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění3.7.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky
Příjem žádostí do16.7.2020
Příjem nabídek do22.7.2020

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek v obci Makov. Stavba bude sloužit k zásobování obyvatel obce vodou. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).