Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chrudim-ul.Víta Nejedlého, odbočka mezi domy

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění7.7.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do21.7.2020
Příjem nabídek do27.7.2020

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Chrudim-ul.Víta Nejedlého, odbočka mezi domy“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.