Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko - ulice Čechova, rekonstrukce vodovodu

Datum zveřejnění24.4.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do27.4.2017
Příjem nabídek do27.4.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Hlinsko - ulice Čechova, rekonstrukce vodovodu“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Hlinsko-ulice Čechova, rekonstrukce vodovodu_PD26.4.2017ZIP 1.6 MB
Hlinsko-ulice Čechova, rekonstrukce vodovodu_ROZPOČET26.4.2017PDF 76 kB
Smlouva o dílo Hlinsko, ulice Čechova - rekonstrukce vodovodu19.5.2017PDF 5.1 MB