Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Luže-měření obtoku

Datum zveřejnění14.12.2020
Stav zakázkyPlnění zakázky
Příjem žádostí do29.12.2020
Příjem nabídek do5.1.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU v rámci akce „ČOV Luže – měření obtoku“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou montážní práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou měření obtoku na čistírně odpadních vod v Luži. Zakázka není zadávána v režimu zákona 134/2016 Sb.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Krycí list nabídky14.12.2020DOC 71 kB
Prohlášení o poddodavatelích14.12.2020DOC 57 kB
Výzva k podání nabídky14.12.2020PDF 311 kB
Výkaz výměr14.12.2020XLS 75 kB
PD14.12.2020ZIP 4.4 MB
Vzor SOD14.12.2020DOC 69 kB