Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

VDJ Stromovka-rekonstrukce akumulační nádrže

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění20.4.2021
Předpokládaná hodnota zakázky1 000 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky
Příjem žádostí do3.5.2021
Příjem nabídek do7.5.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „VDJ Stromovka - rekonstrukce akumulační nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí železobetonové akumulační nádrže vodojemu Stromovka, realizované z prefabrikovaných železobetonových panelů.