Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

ČOV Rabštejnská Lhota-intenzifikace

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění26.4.2021
Předpokládaná hodnota zakázky3 900 000 Kč
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno
Příjem žádostí do13.5.2021
Příjem nabídek do19.5.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „ČOV Rabštejnská Lhota-intenzifikace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s doplněním stávající technologie včetně výstavby sdruženého objektu dvou dosazovacích nádrží na ČOV Rabštejnská Lhota.