Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chrudim, ul. Česká- rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění8.7.2021
Stav zakázkyVyhodnocení nabídek
Příjem žádostí do29.7.2021
Příjem nabídek do18.8.2021

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního a vodovodního řadu a přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek v Chrudimi v ulici Česká. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod a k zajištění pitné vody pro obyvatele. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).