Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Hlinsko, ulice Ležáků - retenční nádrž RN1 na p.č. 1209/1

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění21.7.2021
Stav zakázkyVyhodnocení nabídek
Příjem žádostí do11.8.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ, v rámci akce „Hlinsko, ulice Ležáků-retenční nádrž RN1 na p.č. 1209/1“. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou retenční nádrže RN1 v Hlinsku v Čechách.