Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Heřmanův Městec, ulice Šimonkova - rekonstrukce kanalizace

Datum zveřejnění18.5.2017
Stav zakázkyPlnění zakázky ukončeno

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „Heřmanův Městec, ulice Šimonkova - rekonstrukce kanalizace“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačních stok a přepojení kanalizačních přípojek. Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


Dokumenty k zakázce

Ostatní dokumenty

Výzva k předložení nabídek_Heřmanův Městec, ulice Šimonkova - rekonstrukce kanalizace19.5.2017PDF 128 kB
vzor Krycího listu nabídky19.5.2017DOC 72 kB
návrh Smlouvy o dílo19.5.2017DOC 55 kB
neoceněný výkaz výměr19.5.2017XLS 112 kB
projektová dokumentace19.5.2017ZIP 4.6 MB
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky1.6.2017PDF 249 kB