Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

VDJ Slatiňany - rekonstrukce akumulační nádrže

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění22.2.2022
Předpokládaná hodnota zakázky4 584 800 Kč
Stav zakázkyVyhodnocení nabídek
Příjem žádostí do3.3.2022
Příjem nabídek do9.3.2022

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „VDJ Slatiňany - rekonstrukce akumulační nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí akumulační nádrže vodojemu ve Slatiňanech.