Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

Chrast, ul. V Lázních - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění20.4.2022
Předpokládaná hodnota zakázky5 974 187 Kč
Stav zakázkyVyhodnocení nabídek
Příjem žádostí do2.5.2022
Příjem nabídek do6.5.2022

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizační stoky a vodovodního řadu včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek v Chrasti v ulici V Lázních. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod a k zásobení spotřebišť pitnou vodou. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“).