Veřejná zakázka

Zpět na přehled zakázek

Název zakázky:

VDJ Slatiňany - rekonstrukce horní hydroizolace akumulační nádrže

Detail zakázky na veřejném portálu

Datum zveřejnění20.7.2022
Stav zakázkyPříjem nabídek
Příjem žádostí do1.8.2022
Příjem nabídek do5.8.2022

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, v rámci akce „VDJ Slatiňany - rekonstrukce horní hydroizolace akumulační nádrže“. Tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu podle § 27 a násl.zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s rekonstrukcí horní hydroizolace akumulační nádrže vodojemu ve Slatiňanech včetně všech potřebných terénních úprav.