Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


27. 3. 2020

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí střechy a fasády ČOV Luže.


20. 3. 2020

Výběrové řízení, týkající se rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií v Třemošnici a Hlinsku


11. 3. 2020

Výběrové řízení na dodávku a montáž náhradního zdroje energie na úpravně vody Monaco


4. 3. 2020

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí rovných střech na úpravně vody Monaco


29. 11. 2019

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vyhlašuje cenu vodného a stočného pro rok 2020


29. 11. 2019

Dne 29.11.2019 proběhla v prostorách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. tisková konference, jejímž obsahem bylo seznámení veřejnosti s cenou vodného a stočného na rok 2020.


4. 11. 2019

Je reálné snížení ceny vodného a stočného v roce 2020


16. 9. 2019

Rozhovor s předsedou představenstva Miroslavem Krčilem


30. 8. 2019

Kam investuje VAK Chrudim


12. 8. 2019

SOVAK ČR zaujal stanovisko k poslaneckému návrhu novely Listiny základních práv a svobod ohledně pitné vody a vodních zdrojů


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Tel.: 844 114 455


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

Tel.: 844 114 455
www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

Tel.: 469 669 911
www.kanal-servis.cz