Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


7. 11. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou automatické tlakové stanice v Kladně


4. 11. 2019

Je reálné snížení ceny vodného a stočného v roce 2020


21. 10. 2019

Výběrové řízení na dodávku vodoměrů pro rok 2020


16. 9. 2019

Rozhovor s předsedou představenstva Miroslavem Krčilem


30. 8. 2019

Kam investuje VAK Chrudim


12. 8. 2019

SOVAK ČR zaujal stanovisko k poslaneckému návrhu novely Listiny základních práv a svobod ohledně pitné vody a vodních zdrojů


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Tel.: 844 114 455


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

Tel.: 844 114 455
www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

Tel.: 469 669 911
www.kanal-servis.cz