Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


10. 8. 2017

Chrudim-rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků- článek k dopravnímu značení


10. 8. 2017

Výběrové řízení Nasavrky, ulice Slatiňanská - rekonstrukce vodovodu


4. 8. 2017

Výběrové řízení: Předhradí, ulice Zahradní - rekonstrukce vodovodu


20. 7. 2017

Chrudim: Rekonstrukce kanalizace v Palackého ulici zatím probíhá podle předpokladů


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s.


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

www.kanal-servis.cz