Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


21. 8. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu v Luži v místní části Andělská cesta


15. 8. 2019

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent správy majetku“


12. 8. 2019

SOVAK ČR zaujal stanovisko k poslaneckému návrhu novely Listiny základních práv a svobod ohledně pitné vody a vodních zdrojů


12. 8. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na ČOV Heřmanův Městec


7. 8. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí nádrže vodojemu v Luži


7. 8. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí nádrže vodojemu v Heřmanově Městci


30. 7. 2019

Informace z 9 jednání představenstva dne 23.7.2019


28. 6. 2019

Zápis z jednání řádné valné hromady VAK Chrudim 4.6.2019


5. 6. 2019

VAK Chrudim má nové představenstvo a dozorčí radu


30. 11. 2018

Cena vodného a stočného pro rok 2019


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Tel.: 844 114 455


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

Tel.: 844 114 455
www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

Tel.: 469 669 911
www.kanal-servis.cz