Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


16. 9. 2019

Rozhovor s předsedou představenstva Miroslavem Krčilem


16. 9. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizace v Prachovicích


16. 9. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizace v Chrudimi v ulici Víta Nejedlého


14. 9. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí II.provozní linky na ČOV Heřmanův Městec


30. 8. 2019

Konec plánovaných odstávek


30. 8. 2019

Kam investuje VAK Chrudim


15. 8. 2019

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent správy majetku“


12. 8. 2019

SOVAK ČR zaujal stanovisko k poslaneckému návrhu novely Listiny základních práv a svobod ohledně pitné vody a vodních zdrojů


30. 7. 2019

Informace z 9 jednání představenstva dne 23.7.2019


28. 6. 2019

Zápis z jednání řádné valné hromady VAK Chrudim 4.6.2019


5. 6. 2019

VAK Chrudim má nové představenstvo a dozorčí radu


30. 11. 2018

Cena vodného a stočného pro rok 2019


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Tel.: 844 114 455


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

Tel.: 844 114 455
www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

Tel.: 469 669 911
www.kanal-servis.cz