Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


30. 11. 2018

Cena vodného a stočného pro rok 2019


29. 11. 2018

Zásady zpracování osobních údajů


27. 11. 2018

Výběrové řízení na dodávku vodoměrů na rok 2019


15. 11. 2018

Výzva k podání cenové nabídky na dodávku a montáž potrubí pro kalovou vodu na ČOV Chrudim.


17. 10. 2018

Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Tel.: 844 114 455


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

Tel.: 844 114 455
www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

Tel.: 469 669 911
www.kanal-servis.cz