Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


20. 3. 2019

Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou


11. 3. 2019

Pozvánka na den otevřených dveří


7. 3. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí vodovodu v Podlažicích.


3. 1. 2019

Výběrové řízení na stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí kanalizačního řadu v Heřmanově Městci v ulici Pokorného


13. 12. 2018

Stát chce zredukovat počet subjektů hospodařících v tuzemském hospodářství


30. 11. 2018

Cena vodného a stočného pro rok 2019


29. 11. 2018

Zásady zpracování osobních údajů


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Tel.: 844 114 455


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

Tel.: 844 114 455
www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

Tel.: 469 669 911
www.kanal-servis.cz