Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Hlavními činnostmi společnosti jsou správa, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury na Chrudimsku.

Naleznete zde informace o vodárenské infrastruktuře a informace spojené se správou majetku a investováním do vodárenské infrastruktury.

Aktuality


30. 1. 2018

Symbolická tečka za rekonstrukcí Palackého


23. 1. 2018

Výběr dodavatele na rekonstrukci vodovodu v obci Skála


19. 1. 2018

Jakost pitné vody v Třemošnici


19. 1. 2018

Klíčové části vodovodního a kanalizačního řadu prošly rozsáhlou rekonstrukcí


14. 12. 2017

Vyhlášení cen vodného a stočného pro rok 2018


28. 11. 2017

Rekonstrukce kanalizace Palackého a Obce Ležáků, společné stanovisko společností Vak a ŘSD


Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. není provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě!
Provozovatelem je od 1.2.2006 Vodárenská společnost Chrudim, a.s.


  • Provozovatel vodárenské a kanalizační soustavy
  • Vyjádření k existenci sítí
  • Ceny vodného a stočného
  • Informace o kvalitě vody
  • Hlášení stavu vodoměrů
  • Fakturace, změny smluv, objednávky služeb

www.vschrudim.cz

  • Čištění kanalizačních přípojek
  • Kamerové prohlídky kanalizací
  • Vyvážení jímek a domovních čistíren odpadních vod

www.kanal-servis.cz